Sashiko Furoshiki & Kasuri Futonji Floor Pillow

AFP-105
$275.00
  • Sashiko Furoshiki & Kasuri Futonji Floor Pillow
  • Sashiko Furoshiki & Kasuri Futonji Floor Pillow
  • Sashiko Furoshiki & Kasuri Futonji Floor Pillow
  • Sashiko Furoshiki & Kasuri Futonji Floor Pillow
  • Sashiko Furoshiki & Kasuri Futonji Floor Pillow
  • Sashiko Furoshiki & Kasuri Futonji Floor Pillow

Sashiko Furoshiki & Kasuri Futonji Floor Pillow

AFP-105
$275.00

This pillow is made from a antique indigo sashiko furoshiki and kasuri futonji. 

  • 27" x 27" (width, height)
  • Gallery