Red Vintage Kimono

FT-$75-all-red
$75.00
 • Red Vintage Kimono
 • Red Vintage Kimono
 • Red Vintage Kimono
 • Red Vintage Kimono
 • Red Vintage Kimono
 • Red Vintage Kimono
 • Red Vintage Kimono

Red Vintage Kimono

FT-$75-all-red
$75.00

Vibrant hand sewn Taisho Era woman's kimono. Floral motif. Japanese vintage kimono.

 • Silk
 • Taisho Era (1912-1926)
 • 48" x 46.5" (width, height)
 • Gallery