Women's Kimono w/ White, Black and Pink Flowers

FT-$95-white-black-pink-flowers
$95.00
 • Women's Kimono w/ White, Black and Pink Flowers
 • Women's Kimono w/ White, Black and Pink Flowers
 • Women's Kimono w/ White, Black and Pink Flowers
 • Women's Kimono w/ White, Black and Pink Flowers
 • Women's Kimono w/ White, Black and Pink Flowers
 • Women's Kimono w/ White, Black and Pink Flowers
 • Women's Kimono w/ White, Black and Pink Flowers

Women's Kimono w/ White, Black and Pink Flowers

FT-$95-white-black-pink-flowers
$95.00

Vibrant hand sewn Taisho Era woman's kimono. Floral motif. Japanese vintage kimono.

 • Silk
 • Taisho Era (1912-1926)
 • 50.5" x 49.5" (width, height)
 • Gallery