Sakiori & Katazome Pillow

AFP-102
$195.00
  • Sakiori & Katazome Pillow
  • Sakiori & Katazome Pillow
  • Sakiori & Katazome Pillow

Sakiori & Katazome Pillow

AFP-102
$195.00

This pillow is made from old Sakiori and stencil dyed indigo fabrics.  Stuffed with down  pillow.

  • Katazome Cotton Indigo
  • Cotton Sakiori
  • 18" x 18" (width, height)
  • Gallery