Katsuragawa Rapids at Kyoto

$150.00
  • p-0023
  • p-0023
  • Katsuragawa Rapids at Kyoto

Katsuragawa Rapids at Kyoto

$150.00

Katsuragawa Rapids at Kyoto.

  • Albumen photograph mounted on board
  • Meiji Era (1868-1912)
  • Gallery