Takashima Oiko no Hanashi

WB-0173
$1,200.00
 • Takashima Oiko no Hanashi
 • Takashima Oiko no Hanashi
 • Takashima Oiko no Hanashi
 • Takashima Oiko no Hanashi
 • Takashima Oiko no Hanashi

Takashima Oiko no Hanashi

WB-0173
$1,200.00
 • Series - A New Selection of Eastern Brocade Pictures
 • Title - The Strong Woman Oiko of Takashima
 • Artist - Tsukioka Yoshitoshi (1839-1892)
 • Date - 1889
 • Printer - Tsunajima Kamekichi
 • Material - Ink on paper
 • Size - 9" x 14" (width, height)

 

 • Gallery