ALL FOLK TEXTILES

Folk textiles include styles such as Boro, Tsutsugaki, Kasuri, Sashiko and Sakiori.
vintage japanese koinobori with blue and black fishscale pattern