ALL FOLK TEXTILES

Folk textiles include styles such as Boro, Tsutsugaki, Kasuri, Sashiko and Sakiori.
Sakiori Obi
$150.00
Sakiori Obi
$150.00
Sakiori Obi
$125.00
Sakiori Obi
$150.00