ALL FOLK TEXTILES

Folk textiles include styles such as Boro, Tsutsugaki, Kasuri, Sashiko and Sakiori.
Sakiori Obi
$225.00
Sakiori Obi
$150.00
Sakiori Obi
$175.00
Sakiori Obi
$150.00